Felhasználói menü:

Főbb légszennyező anyagok egészségügyi határértékei

a 4/2011 (I.14.) VM rendelet 1. melléklet alapján

Légszennyező anyag

Órás határérték (µg/m3)

24 órás határérték (µg/m3)

Éves határérték (µg/m3)

Kén-dioxid

(SO2)

250

(a naptári év alatt 24-nél többször nem léphető túl)

125

(a naptári év alatt 3-nál többször nem léphető túl)

50

Nitrogén-dioxid

(NO2)

100

(a naptári év alatt 18-nál többször nem léphető túl)

85

40

Szén-monoxid

(CO)

10 000

5 000

(napi 8 órás mozgó átlag-koncentrációk maximuma)

3 000

Szálló por

(PM10)

-

50

(a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl)

40

Szálló por

(PM2,5)

-

-

25

Ólom (Pb)

-

-

0,3

Higany (Hg)

-

-

1

Benzol

-

10

5

Ózon

(O3)

-

120

(napi 8 órás mozgó átlag-koncentrációk maximuma)

-

Arzén (As)

-

-

0,01

Kadmium (Cd)

-

-

0,005

Nikkel (Ni)

-

-

0,025

3,4-Benz(a)pirén

-

0,001

0,0012

Published: 2017. január 23. 14:12:12