Felhasználói menü:

Jogszabályok

A levegőszennyezettség vizsgálatával kapcsolatos hatályos jogszabályok és irányelvek

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
a levegő védelméről

4/2011. (I. 14.) VM rendelet
a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

6/2011. (I. 14.) VM rendelet
a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról.


 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/50/EK IRÁNYELVE
(2008. május 21.)
a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról

DIRECTIVE 2008/50/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 21 May 2008
on ambient air quality and cleaner air for Europe

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/107/EK IRÁNYELV
(2004. december 15.)
a környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről

DIRECTIVE 2004/107/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 15 December 2004
relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air

és módosítójuk:

COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2015/1480
of 28 August 2015
amending several annexes to Directives 2004/107/EC and 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council laying down the rules concerning reference methods, data validation and location of sampling points for the assessment of ambient air quality (Text with EEA relevance)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1480 IRÁNYELVE
(2015. augusztus 28.)
a környezeti levegő minőségének vizsgálata keretében alkalmazott referencia-módszereket, adathitelesítést és mintavételi pontok elhelyezkedését meghatározó szabályok tekintetében a 2004/107/EK és a 2008/50/EK irányelv egyes mellékleteinek módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)


 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2011. december 12.)
a 2004/107/EK és a 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó szabályoknak a környezeti levegő minőségére vonatkozó kölcsönös információcsere és jelentéstétel tekintetében történő megállapításáról

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION
of 12 December 2011
laying down rules for Directives 2004/107/EC and 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council as regards the reciprocal exchange of information and reporting on ambient air quality


 

Published: 2017. szeptember 17. 19:16:04