Felhasználói menü:

Közlemény a típusjóváhagyási vizsgálatokkal kapcsolatban

Típusjóváhagyási (korábban: Típusalkalmassági felülvizsgálati) igazolással rendelkezdő gázelemző-készülék típusok
http://www.levegominoseg.hu/tipuslista


 A Magyar Közlöny 2011. évi 4. számában megjelent 6/2011 (I.14.) VM rendelet 21.§ értelmében

(1) A légszennyezés és levegõterheltségi szint mérésére alkalmazott, folyamatos mérésre alkalmas gázelemzõ és pormérõ készülékeknek rendelkeznie kell típusjóváhagyási igazolással.

(2) típusjóváhagyást az Országos Meteorológiai Szolgálat végzi, a típusjóváhagyási igazolást kiállítja és nyilvántartja.

A típusjóváhagyás követelményeit a 17. melléklet tartalmazza.


A hivatkozott rendelet értelmében kérjük, az alábbiak szerint járjon el a típusjóváhagyási kérelem benyújtásánál:

- a kérelem űrlapot ITT töltheti le, mely tartalmazza a beadandó dokumentumok listáját is;

Kérjük, az űrlap szövegén ne változtasson, értelemszerűen töltse ki a szükséges adatokat.
Az űrlapot elektronikusan kérnénk kitölteni és cégszerűen aláírni. A nyomtatvány beküldhető faxon, e-mail-en vagy személyesen átadható.
Forgalmazó alatt azt a céget (személyt) kell érteni, amely Magyarországon kívánja forgalmazni a készüléket.

- a dokumentumok benyújtásánál az alábbiakat vegye figyelembe:

- EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti típusvizsgálat végzésére akkreditált laboratórium által kibocsátott vizsgálati jelentés (vizsgálati jegyzőkönyv)

a vonatkozó szabvány(ok), előírások szerinti vizsgálatokat elvégző, a megfelelést mérésekkel igazoló laboratórium által kiadott jelentés (test report)

- bizonyítvány a típusjóváhagyás követelményeinek való megfelelésről: 

lehet TÜV Certificate, mCERT tanúsítvány vagy ezekkel egyenértékű az EPA "List of designated reference and equivalent methods" listájában vagy a Bundesanzeiger-ben történt kihirdetés.
Kizárólag erről a dokumentumról kérünk hiteles magyar fordítást, ha nem angol nyelven került kiállításra!

- a vizsgált készülék angol és magyar nyelvű gépkönyve:

minden esetben kérjük mellékelni az angol nyelvű gépkönyvet és ennek legalább kivonatos magyar nyelvű fordítását.
A magyar fordításnak tartalmaznia kell a készülék kezelésének leírását olyan mértékben, hogy a felhasználó számára a biztonságos üzemeltetés megvalósítható legyen.

- a gyártó minőségirányítási rendszerének tanúsítása:

amennyiben a gyártó minőségirányítási rendszerének tanúsítása folyamatban van, ennek tényéről mellékeljen igazolást vagy nyilatkozatot (melyet a gyártó is kiállíthat), megjelölve a folyamat lezárásának várható határidejét. A tanúsítvány hiányában csak ideiglenes típusjóváhagyási igazolást állítunk ki, melyet akkor véglegesítünk, ha bemutatásra került a tanúsítvány. 
Ez kizárólag már folyamatban lévő QC rendszerek tanúsítása esetén értendő!

- kérjük, ügyeljen arra, hogy a dokumentumok átvizsgálásánal az angol a preferált nyelv, lehetőség szerint az angol nyelvű dokumentumokat mellékelje;

- a vizsgálathoz szükséges dokumentumok elektronikus adathordozón is beadhatóak, papíralapú hordozó esetén megengedett a 2 oldalas nyomtatás, a terjedelmesebb dokumentumokat rendezett formában (pl.: lefűzve, spirálozva vagy köttetve) kérjük benyújtani;

- a beadandó dokumentumok benyújthatóak személyesen vagy e-mail-ben, azonban az elektronikusan beküldött dokumentumokat egyben, adathordozón is be kell adni;

 - a beadott dokumentumok lehetnek másolati példányok, de amennyiben valamely szerv (pl.: gyártó) nyilatkozata is szükséges, ezen szerepeljen a kiállító aláírása és a cég pecsétje;

- a típusjóváhagyott (korábbi elnevezés szerint: típusfelülvizsgált) készülékek listája a http://www.levegominoseg.hu/tipuslista címen tekinthető meg, melyet a rendelet értelmében félévente frissítünk;

- a kérelem benyújtásánál kérjük, legyen tekintettel arra, hogy a vizsgálat lefolytatásának ideje kb. 1 hónap, több kérelem esetén ez arányosan meghosszabbodhat.

 

Kéréseivel, kérdéseivel az alábbi elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésére:

Országos Meteorológiai Szolgálat
Éghajlati és Levegőkörnyezeti Főosztály
Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ

kapcsolattartó: Dézsi Viktor, osztályvezető
e-mail: dezsi.v @ met.hu
tel:  1 / 346-4878
fax: 1/ 346-4647

kapcsolattartó: Paulik Szabina
e-mail: paulik.sz
 @ met.hu
tel:  1 / 346-4602
fax: 1/ 346-4647

Published: 2016. szeptember 13. 10:06:09